Tietoja projektista

PROJEKTIN YLEINEN KUVAUS

Ohjelman nimi: Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelma 2014–2020

Projektin nimi: Ammattikoulutuksen parantaminen työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Suomessa ja Venäjällä innovatiivisten menetelmien ja uuden tekniikan avulla

Lyhenne: ImProfEdu

Projektin tunnus: KS1877

Prioriteetti: 2. Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja hyvin koulutettu alue

Aihepiirin tavoite: Tuki koulutukselle, tutkimukselle, teknologiselle kehitykselle ja innovaatioille

Hankkeen kesto kuukausina: 30

Hankkeen kesto: 01.05.2020 – 31.10.2022.

Kohderyhmät: ammatillisen toisen asteen opiskelijat, heidän opettajansa ja osuuskunnat. Tutkimusalueisiin kuuluvat matkailu, hiukset, sisustus ja liiketalous.

Tuettu vuonna 2019.

Partners:

Nimi

Maan nimi

Alueen nimi

Tyyppi

Kouvolan kaupunki

Suomi

Kymenlaakso

Johtava kumppani

Pietarin kauppa- ja innovaatioinstituutti

Venäjä  

Pietarin kaupunki

Kumppani

Pietarin valtion budjettiammattilainen ammattikoulutus “Petrovsky College”

Venäjä

Pietarin kaupunki

Kumppani

Pietarin valtion budjetin ammatillinen oppilaitos “St. Petersburg College of Architecture and Construction ”

Venäjä

Pietarin kaupunki

Kumppani

Kotka-Haminan seudun koulutusvirasto

Venäjä

Kymenlaakso

Kumppani

PROJEKTIN OSOITTIMET
Temaattiset indikaattorit
Tavoitearvo
Niiden yritysten määrä, jotka käyttävät ohjelmatukea yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa 40
Koulutustapahtumiin osallistuvien alle 24-vuotiaiden ja yli 45-vuotiaiden henkilöiden määrä 157
Uusien rajat ylittävien opetussuunnitelmien määrä luotu 4
Hankekohtaiset indikaattorit
Tavoitearvo
Yritysten määrä, jotka tarjoavat työpaikkoja opiskelijoille; tämä luku sisältää yritysten temaattisen indikaattorin, koska ne osallistuvat myös tutkimukseen 20
Niiden opiskelijoiden määrä kahdesta maasta, jotka ovat suorittaneet kaksikielisen koulutusalustan yhdessä luotuista ohjelmista etäopetusmuodossa. Tämä luku sisältyy koulutustapahtumiin osallistuvien henkilöiden temaattiseen määrään 112
Liikkuvuuteen osallistuvien opiskelijoiden määrä. Loppuraportti sekä johtopäätösten ja materiaalien tekeminen kestävyyden kannalta 87
Kilpailuihin osallistuvien opiskelijoiden määrä. Loppuraportti sekä johtopäätösten ja materiaalien tekeminen kestävyyden kannalta 25
Opettajien määrä osallistua opiskelijoiden koulutukseen ja virtuaalipajoihin sekä seurata kilpailuja 16
Opettajien liikkuvuuden määrä. Osa näistä henkilöistä sisältyy myös aikaisempaan indikaattoriin 36
Opettajien kokouksiin osallistuvien opettajien määrä. Osa näistä henkilöistä on sama kuin kahdessa aikaisemmassa indikaattorissa 36
Projektin tarjoamien virtuaalipajojen määrä 4
Hankkeen järjestämien tapahtumien, työpajojen ja konferenssien määrä 18
Niiden opiskelijoiden määrä, jotka ovat saaneet työpaikan tai jatkavat korkeakouluopintoja valmistuttuaan. Tämä numero sisältyy myös koulutustapahtumiin osallistuviin temaattisiin indikaattoreihin 90
Projektissa luotujen digitaalisten oppimisympäristöjen määrä 1
Esitteet projektista ja sen toiminnasta 2
Projektin verkkosivusto 1

PROJEKTIKUMPPANIT

PROJEKTIKONSEPTI

Perinteisesti Venäjän ja Suomen luottamuksellinen kumppanuus sekä poliittisella että taloudellisella alalla perustuu yhteiseen historialliseen ja maantieteelliseen pohjaan. Nykyään maat ovat tärkeimmät talouskumppanit.

Hankkeen yleisenä ongelmana on ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön puute työskentelemään kansainvälisissä, monikulttuurisissa rajat ylittävissä yrityksissä, ja erityisongelmana on koulutusohjelmien ja innovatiivisten oppimisympäristöjen puute ammattikorkeakouluissa, jotka kouluttavat ja kouluttavat henkilöstöä yrityksille Etelä-Karjala ja Pietarin alue.

Hankkeen tavoitteena on myötävaikuttaa näihin ongelmiin parantamalla Venäjän ja Suomen työmarkkinoiden tarpeisiin keskittyvää ammatillista koulutusta, suunnittelemalla uusi opintoyksikkö innovatiivisilla oppimisympäristöillä tarvittavien taitojen kouluttamiseksi ja tarjoamaan työelämälle monikulttuurisesti ammattitaitoista työtä pakottaa.

Projekti sisältää viisi työpakettia. Ensimmäinen työpaketti on tutkimus suomalais-venäläisten yritysten keskuudessa, jotta voidaan tunnistaa taitoja, joita tarvitaan henkilöille, jotka työskentelevät monikulttuurisessa, kansainvälisessä yrityksessä Venäjällä ja Suomessa.

Toisena työkokonaisuutena on verrata korkeakoulujen olemassa olevia opintoyksiköitä tutkimustuloksiin ja suunnitella tulosten mukaan uusi opintoyksikkö ja oppimisympäristöt monikulttuurisessa yrityksessä Suomessa tai Venäjällä tarvittavien taitojen opiskeluun. Sankt-Petersburg Institute of Business and Innovation rakentaa kehyksen alustalle Internet-pohjaisiin tutkimuksiin. Muut yhteistyökumppanit suunnittelevat materiaalia opintoyksikölle, työpajoille, webinaareille, vierailuihin yrityksissä ja pienet jaksot yrityksissä, osallistuvat kilpailuihin ja tarkkailevat niitä.

Kolmas työpaketti koostuu uuden opintoyksikön tutkimuksista uuden Internet-pohjaisen alustan avulla, mutta myös työpajoista, webinaareista, vierailuista ja kilpailuista Suomessa ja Venäjällä.

Neljännen työpaketin aikana opiskelijat harjoittavat yrityksiä ja pilotoivat opintojaksoa. Opintoyksikkö korjataan yhdessä yritysten kanssa pilotointijakson tulosten ja yritysten toiveiden mukaan.

Viides työpaketti sisältää loppuraportin, jolla varmistetaan projektin tulosten kestävyys ja tiedotetaan projektin tuloksista. Projektin päätuotantona tulee olemaan matkailun ja vieraanvaraisuuden, hius-, rakennus- ja sisustussuunnittelun sekä asiakaspalvelun tutkimusyksikkö, joka sisältää alustan opinnoille, jotka tarjoavat taitoja ja osaamista, joita tarvitaan työskenneltäessä monikulttuurisessa yrityksessä Suomessa tai Venäjällä. Se tulee olemaan kahdella kielellä: englanti ja venäjä.

Alusta, jossa on kaikki oppimateriaalit, on kaikille avoin myös sen jälkeen, kun projekti ja muu oppimateriaali, mukaan lukien virtuaaliset työpajat, videot ja webinaarit, tallennetaan projektin kotisivulle.

Hanke sisältää useita kertoja tapahtumia, joissa kerrotaan projektin etenemisestä ja tuloksista. Molempien maiden työelämää ja taloutta koskevan hankkeen kokonaistulos on kansainvälisen osaamisen, osaamisen lisääntyminen monikulttuurisessa ympäristössä Suomessa ja Venäjällä. Tärkeä tulos on myös vahvistunut yhteistyö molempien maiden yritysten ja ammattikorkeakoulujen kanssa.