Toivotan kaikille osallistujille kansainvälisen koulutushankkeen “ImProfEdu” puitteissa rajat ylittävän yhteistyöohjelman” Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014-2020 ” onnistuneen ratkaisun annettujen tehtävien.

Auli Haapajarvi Hankkeen Leader-kumppanin edustaja